Caffi

Mae ein siop goffi ar y llawr daear ac mae modd mynd iddi o’r dderbynfa. Cewch yno ddewis o fwyd poeth ac oer wedi’i wneud gan ein cogyddion â chynnyrch tymhorol ffres.

Gallwn gynnig gwasanaethau Buffet at gyfer digwyddiaddau yn Storiel, neu llogi at gyfer parti: