Mae Siop Storiel bellach ar agor 11-5 o ddydd Llun i ddydd Gwener

Mae’r Orielau a’r Amgueddfa yn dal ar gau am y tro, ond mae gennym ystod o gynhyrchion hardd yn ein siop anrhegion yn amrywio o eitemau unigryw wedi’u gwneud â llaw gan artistiaid lleol i frandiau adnabyddus

Rydym yn cynnig gostyngiad o 10% ar gyfer y Cyngor Staff, Prifysgol Staff a Myfyrwyr. Dangoswch eich hunaniaeth wrth y til a chyn i chi brynu pryniant.

Gallwch ddilyn y siop ar instagram i https://www.instagram.com/siopstorielshop/ neu chwilio’r enw defnyddiwr @siopstorielshop