Agored STORIEL

2020:

Pob blwyddyn mae Storiel yn cynnal cystadleuaeth Celf Agored. Gosodwyd thema o ‘Awyr Agored’ i arddangosfa 2020 a chafwyd ymateb ardderchog gydag amrywiaeth o weithiau celf mewn gwahanol gyfrwng yn cael eu cyflwyno. Detholwyd o’r rhain, 94 o eitemau ym mis Mawrth cyn y cyfnod clo cyntaf.

Gan gymeradwyo pawb a ymgeisiodd, dyfarnwyd gwaith celf gan Mark Albrow‘Sunset over the West Shore’, print digidol, yn fuddugol am wobr Dewis y Detholwr 2020.

MARK ALBROW:

2019:

Llongyfarchiadau i DOROTHY M. WILLIAMS!

Ennillydd Gwobr y Detholwyr 2019

………………………………………………………………………………………………………………………………….