Agored STORIEL

2024:

Mae’r Agored gelf flynyddol yn arddangos gweithiau celf amrywiol gan gynnwys paentiadau, ffotograffiaeth, gwaith argraffu, gwaith tecstil a cerameg, a’r amrywiaeth yma o ymarfer celf sy’n gwneud yr arddangosfa hon mor ddifyr.

Eleni rhoddir gwobr Dewis y Detholwr i Morgan Griffith am ei waith gyfrwng cymysg ‘A Descent into the Maelström

Morgan Griffith:

“You have had a good look at the whirl now,” said the old man, “and if you will creep round this crag, so as to get in its lee, and deaden the roar of the water, I will tell you a story that will convince you I ought to know something of the Moskoe-ström.”

Edgar Allen Poe 1841

Gall y corff newydd hwn o waith, a ddechreuwyd fis Medi diwethaf, 2023, fod yn debyg i ddechrau newydd i’r rhai sy’n gyfarwydd â fy ymarfer celf.
I mi, mae’r trawsnewid yn llwybr yn ôl i’r dechrau. I beintio. I’m gwreiddiau fel peintiwr.

Mae collage yn parhau i fod yn rhan bwysig o’m hymarfer fel Artist.
Yn y blynyddoedd ers i mi raddio yn 2003, rwyf wedi trawsnewid rhwng collage a phaentio, gan gyfuno’r ddau yn aml yn y gwaith.
Peintio dros ardaloedd penodol, neu grafu eraill i ddatgelu hen arwynebau a grëwyd dros amser ac ymgorffori’r marciau cudd hyn mewn gwaith newydd.

Mae ‘A Descent into the Maelström’, ynghyd â darnau eraill o waith yn y gyfres hon yn cynrychioli egni newydd yn fy mhroses ac yn wir fy hwyliau i, ar ôl blynyddoedd o ddelio â fy iechyd meddwl.
Mae’r twneli, pyrth a gwagleoedd yn cynrychioli ffordd allan, iachawdwriaeth. Ffordd yn ôl o’r dibyn.

“Collage is the noble conquest of the irrational, the coupling of two realities, irreconcilable in appearance, upon a plane which apparently does not suit them.”

Max Ernst


2023

Eleni rhoddir gwobr Dewis y Detholwr i Toria Collins am ei gwaith tecstil ’Cynefin Coll / Lost Belonging’.

Yn ogystal, cafodd pum artist arall hefyd eu Cymeradwyo.

Mae Toria Collins yn cymryd ysbrydoliaeth o olygfeydd yng ngogledd Cymru. Wrth archwilio technegau hynafol o uno brethyn, paentio â llaw, defnyddio chwistrell ac offer modern mae Toria yn ymarfer ei sgiliau proffesiynol i ddod a ffabrig yn fyw. Mae ei gwaith yn ceisio cydio yn y rhythmau mwyn a’r cytgordiau a welir yn nhirwedd Cymru.

Cofiwch, pan fyddwch yn ymweld â’r arddangosfa yn Storiel, cewch bleidleisio dros eich hoff waith celf chi all wedyn fod yn gymwys am wobr Dewis y Bobl, rhodd gan Gyfeillion Storiel.


2022

🎉 Llongyfarchiadau JONATHAN RETALLICK, Ennillydd Gwobr y Detholwyr cystadleuaeth Agored STORIEL 2022!
Diolch yn fawr iawn i Lisa Eurgain Taylor am fod ar ein panel fel y detholwr gwadd y flwyddyn hon.