Swyddi

Swyddi Gwag

Swyddog Ymgysylltu a Dysgu

Manylion (llyw.cymru)

 


Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli’n ffordd o gyfnewid sgiliau heb i arian newid dwylo. Yn gyfnewid am eich amser, cewch gyfle i adeiladau ar y sgiliau sydd gennych ac i feithrin rhai newydd!

Mae pobl yn gwirfoddoli am lawer o resymau – i wneud ffrindiau newydd a sefydlu trefn newydd i’w hamser, i feithrin sgiliau ac ehangu eu profiadau, i sicrhau bod eu CV yn adlewyrchu’r hyn y maent yn dymuno’i wneud, i dalu yn ôl, i ddatblygu diddordebau newydd neu i adfywio hen rai.

Mae gwirfoddoli’n helpu sefydliadau hefyd. Mae’n gyfle i weithleoedd helpu pobl i symud ymlaen, mae’n dod â sgiliau newydd i’r gweithle a gall helpu gweithleoedd i fod yn fwy effeithlon trwy ganiatáu i wirfoddolwyr ganolbwyntio ar feysydd gwaith penodol.