Lloerennau

Yn ogystal â gweithgareddau Storiel ei hun, mae rhwydwaith o amgueddfeydd lloeren ledled Gwynedd. Cynhelir arddangosfeydd o gasgliadau Storiel yn Nhywyn, Dolgellau, Blaenau Ffestiniog, Llanbedrog a Llanberis.  Rydym yn awyddus i sicrhau mai’r cymunedau lleol sy’n penderfynu ar gynnwys yr amgueddfeydd lloeren ac os oes gennych chi awgrym, mae croeso i chi gysylltu â ni. Cewch fynd i’r gwefannau i gael gwybod am ein lloerennau yn y mannau isod:

 

Llyfrgell Tywyn

Llyfrgell Dolgellau

Llyfrgell Blaenau Ffestiniog

Ysbyty Chwarel Dinorwig

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog