Cyfeillion Storiel

Cyfeillion Storiel

Os hoffech chi ymuno â Chyfeillion Storiel, casglwch ffurflen o’r Dderbynfa neu cysylltwch â’r Ysgrifennydd Aelodaeth pamela@pamelagreen.plus.com

Dim ond £ 10 y flwyddyn yw’r tanysgrifiad a gallwch chi gofrestru gyda’ch teulu cyfan am £ 12. Os ydych chi’n ddi-waith, dim ond £ 5 ydyw.

Am y tanysgrifiad hwn byddwch yn dod yn rhan o grŵp o bobl sy’n ymroddedig i helpu i godi proffil Storiel, i gynyddu ei rôl yn y gymuned leol ac i adrodd hanes diddorol ein hardal.

Mae gan y Cyfeillion dwy gyfres o sgyrsiau amser cinio bob blwyddyn, yn aml yn ymwneud â’n casgliadau ein hunain, weithiau ar bynciau hanesyddol ehangach mewn cysylltiad â rhai o’r arddangosfeydd dros dro a gynigir gan Storiel. Hefyd, mae gennym ddigwyddiadau hel arian, yn enwedig Parti Nadolig ddechrau mis Rhagfyr, gyda gwerthiant llyfrau a chofroddion eraill.

Rhoddir yr arian a godwn i Storiel i dalu am gynnal a chadw gwrthrychau a phaentiadau hanesyddol, i brynu celf newydd, i wella’r arddangosfeydd a helpu’r weinyddiaeth. Mae’r aelodau hefyd yn gweini lluniaeth mewn agoriadau celf, yn darparu’r arian ar gyfer gwobrau ac ar gyfer prynu planhigion ar gyfer yr ardd.

 

Darlithoedd

DARLITHOEDD Y GWANWYN (am ddim)

Cynhelir ar ddydd Gwener ar thema ‘Merched Bywiog’

Mawrth 8fed: 12.30yp. Annie Williams – Votes for Women: The Bangor Suffragists.

Mawrth 15fed: 12.30yp. Lisa Hudson/Marged Pendrell – Merched Chwarel – ddim yn dawel.

Mawrth 22ain: 12.30yp. Lindsey Colbourne / Lisa Hudson Hanes Llanddynes – Llandudno through the stories of Women.

Mawrth 29ain: 12.30. Wil Aaron: Dr Martha Hughes Cannon – from Llandudno to the US Senate.

 

Cylchlythyr

Cewch gopiau o gylchlythyrau yma:

FOS Cylchllythyr Gwanwyn 2019