Cyfeillion Storiel

Cyfeillion Storiel

Os hoffech chi ymuno â Chyfeillion Storiel, casglwch ffurflen o’r Dderbynfa neu cysylltwch â’r Ysgrifennydd Aelodaeth pamela@pamelagreen.plus.com

Dim ond £ 10 y flwyddyn yw’r tanysgrifiad a gallwch chi gofrestru gyda’ch teulu cyfan am £ 12. Os ydych chi’n ddi-waith, dim ond £ 5 ydyw.

Am y tanysgrifiad hwn byddwch yn dod yn rhan o grŵp o bobl sy’n ymroddedig i helpu i godi proffil Storiel, i gynyddu ei rôl yn y gymuned leol ac i adrodd hanes diddorol ein hardal.

Mae gan y Cyfeillion dwy gyfres o sgyrsiau amser cinio bob blwyddyn, yn aml yn ymwneud â’n casgliadau ein hunain, weithiau ar bynciau hanesyddol ehangach mewn cysylltiad â rhai o’r arddangosfeydd dros dro a gynigir gan Storiel. Hefyd, mae gennym ddigwyddiadau hel arian, yn enwedig Parti Nadolig ddechrau mis Rhagfyr, gyda gwerthiant llyfrau a chofroddion eraill.

Rhoddir yr arian a godwn i Storiel i dalu am gynnal a chadw gwrthrychau a phaentiadau hanesyddol, i brynu celf newydd, i wella’r arddangosfeydd a helpu’r weinyddiaeth. Mae’r aelodau hefyd yn gweini lluniaeth mewn agoriadau celf, yn darparu’r arian ar gyfer gwobrau ac ar gyfer prynu planhigion ar gyfer yr ardd.

 

Darlithoedd

DARLITHOEDD Y HYDREF (am ddim)

Dydd Gwener 11 Hydref 12.30 – 1.30

Jane Kenney – Archeoleg Enlli

Dydd Gwener 18 Hydref 12.30 – 1.30 –

Adar Bardsey (i’w gadarnhau)

Dydd Gwener 1 Tachwedd 12.30 – 1.30

Rod Gritten – Rheoli Amgylchedd Bardsey

Dydd Gwener 8 Tachwedd 12.30 – 1.30

Lynne Heidi Stumpe – Diwygiad Pererindod ym Mhrydain

 

Cylchlythyr

Cewch gopiau o gylchlythyrau yma:

FOS Cylchllythyr Gwanwyn 2019