Dysgu

Mae Storiel yn cynnig rhaglen addysg gyffrous ar gyfer pobl ifanc, teuluoedd ac oedolion. Gallwn drefnu ymweliad yn bwrpasol ar eich cyfer chi a’ch grŵp. Rydym yn trefnu gweithdai, sgyrsiau, seminarau, teithiau tywys, darlithoedd, dosbarthiadau meistr a gweithgareddau anffurfiol. Os hoffech help i gynllunio’ch ymweliad addysgol, ffoniwch (01286) 679215.


Ysgolion

Mae Storiel yn lle delfrydol ar gyfer eich taith ysgol. Mae ein canolfan ddysgu yn lle gwych i fyfyrwyr ddysgu a chael eu hysbrydoli…


Teuluoedd

Cymerwch un o’n bagiau antur teuluol hwyliog i’w dilyn gyda’ch teulu wrth i chi grwydro’r orielau…