Dysgu

Mae Storiel yn cynnig rhaglen addysg gyffrous ar gyfer pobl ifanc, teuluoedd ac oedolion.

Gweler isod cysylltiadau i’n taflenni addysg newydd ar gyfer dysgu o bell neu adref. Mae’r pecynnau hefyd yn cynnwys lluniau rhai o’r creiriau yma’n Storiel.

Cliciwch ar Defnyddio’r taflenni addysg am ganllawiau.

(English versions of these files are available by clicking at the top of this page to change the langauage)

 

HANES

Y Celtiaid (Cymraeg)

Y Normaniaid (Cymraeg)

Y Rhufeiniaid (Cymraeg)

Llechi Cerfiedig (Cymraeg)

Y Clio (Cymraeg)

Ysgol Oes Fictoria (Cymraeg)

Lloyd George (Cymraeg)

Dogni (Cymraeg)

Yr ARP (Cymraeg)

Faciwîs (Cymraeg)

Wartski Bangor (Cymraeg)

 

Defnyddio’r taflenni addysg hanes

 

CELF

Edrych ar Gelf – Cyflwyniad

 

Arwydd y Four Alls – Cymraeg

 

Yn y dyfodol, gallwn drefnu ymweliad yn bwrpasol ar eich cyfer chi a’ch grŵp. Bydd angen bwcio o flaen llaw ar gyfer hyn. . Os hoffech help i gynllunio’ch ymweliad addysgol, ffoniwch (01286) 679215.


Ysgolion

Mae Storiel yn lle delfrydol ar gyfer eich taith ysgol. Mae ein canolfan ddysgu yn lle gwych i fyfyrwyr ddysgu a chael eu hysbrydoli…


Teuluoedd

Cymerwch un o’n bagiau antur teuluol hwyliog i’w dilyn gyda’ch teulu wrth i chi grwydro’r orielau…