Arddangosfeydd a Digwyddiadau

Digwyddiad

Gweithdy Celf Gwyllt hefo Elen Williams

28 May 2024

Ymunwch a ni yn Storiel am Weithdy Celf Wyllt hwyl ar lawnt Storiel gyda'r artist talentog Elen Williams . Bydd y gweithdai yma yn apelio at blant 5 i 10 Come join us for a creative and fun-filled Wild Art Workshop on the Storiel lawn with the talented artist Elen Williams. Aimed at children between the ages of 5 and 10 . Get ready to unleash your artistic side and connect with nature in a unique way. This in-person event will take place at STORIEL, so mark your calendars and get ready for a day of inspiration and creativity. Don't miss out on this fantastic opportunity to explore your creativity!

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Siop Storiel

Dyma y lle ym Mangor i brynu rhoddion cyfoes, gwreiddiol wedi’u gwneud â llaw. Rydym yn gwerthu cyfuniad o grefftau yn cynnwys crochenwaith, gemwaith, cardiau cyfarch a phrintiau gan ddylunwyr sy’n prysur ddod i amlygrwydd.

Ymunwch