Digwyddiad

Rydym Ar Agor!

01 Ionawr - 13 Ebrill 2021

Mae Siop Storiel , Amgueddfa ac Orielau Celf nawr ar agor i'r cyhoedd 11-5 Dydd Mawrth i Dydd Sadwrn Trefnwch ymweliad i'r Amgueddfeydd ac Orielau trwy ein gwefan…

Mwy

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Siop Storiel

Dyma y lle ym Mangor i brynu rhoddion cyfoes, gwreiddiol wedi’u gwneud â llaw. Rydym yn gwerthu cyfuniad o grefftau yn cynnwys crochenwaith, gemwaith, cardiau cyfarch a phrintiau gan ddylunwyr sy’n prysur ddod i amlygrwydd.

Ymunwch