Agoriad Celf

Cynllunio ailagor

23 Gorffennaf - 31 Awst 2020

Rydym yn falch o fod yn cynllunio i ail agor Storiel. Ar hyn o bryd mae staff yn brysur yn paratoi'r adeiladau ac yn rhoi trefniadau yn eu…

Mwy
Arddangosfa Gelf

CofNodi Covid

22 Mai - 01 Hydref 2020

Mis Hanes Lleol a  Chymunedol CofNodi Covid: Stori Gwynedd yng nghyfnod COVID-19   (Cliciwch ar y linc yma i weld yr Oriel)   Mae’r pandemig COVID-19 yn ddigwyddiad…

Mwy

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Siop Storiel

Dyma y lle ym Mangor i brynu rhoddion cyfoes, gwreiddiol wedi’u gwneud â llaw. Rydym yn gwerthu cyfuniad o grefftau yn cynnwys crochenwaith, gemwaith, cardiau cyfarch a phrintiau gan ddylunwyr sy’n prysur ddod i amlygrwydd.

Cyfleusterau

Caffi

Mae ein siop goffi ger y dderbynfa. Cewch yno ddewis o fwyd poeth ac oer wedi’i wneud gan ein cogyddion â chynnyrch tymhorol ffres.

Ymunwch