Amdanom Ni

Mae’r amgueddfa’n dwyn ynghyd gasgliadau hanes cymdeithasol o bob rhan o’r gogledd, gyda phwyslais arbennig ar Wynedd.


Cenhadaeth a Gwerthoedd

“Nod Gwasanaeth Amgueddfeydd Gwynedd yw casglu eitemau, gofalu amdanynt, eu gwarchod, eu harddangos a’u dehongli ar sail hanes a chymeriad unigryw Gwynedd a sicrhau bod y casgliadau hyn yn ysbrydoli ac yn addysgu a’u bod ar gael i bawb eu mwynhau mewn ffordd ddiduedd a chynhwysol.”


Staff

I gysylltu gyda aelod penodol o staff, neu wneud ymholiad penodol:

Ymholiadau am ein casgliadau neu roi crair fel rodd: Helen Gwerfyl, 01286 679 823 [email protected]

Llogi ystafell a Caffi: 01248 353 368 [email protected]

Orielau Celf: 01286 679 286 [email protected]

Ymholiadau cyffredinol a gwirfoddoli: 01248 353 368 [email protected]

Rheoli Safle ac unrhyw ymholiad arall: Megan Corcoran, 01286 679 822 mailto:[email protected]

Cyfeillion

Mae gennym gymdeithas Cyfeillion cefnogol iawn sydd yn casglu arian ac yn cynnal darlithoedd. Am fwy o wybodaeth neu i ymuno gyda’r Cyfeillion, ewch i’w tudalen.