Amdanom Ni

Mae’r amgueddfa’n dwyn ynghyd gasgliadau hanes cymdeithasol o bob rhan o’r gogledd, gyda phwyslais arbennig ar Wynedd.


Cenhadaeth a Gwerthoedd

“Nod Gwasanaeth Amgueddfeydd Gwynedd yw casglu eitemau, gofalu amdanynt, eu gwarchod, eu harddangos a’u dehongli ar sail hanes a chymeriad unigryw Gwynedd a sicrhau bod y casgliadau hyn yn ysbrydoli ac yn addysgu a’u bod ar gael i bawb eu mwynhau mewn ffordd ddiduedd a chynhwysol.”


Staff

I gysylltu gyda aelod penodol o staff, neu wneud ymholiad penodol:

Ymweliadau Addysg: Helen Walker, 01248 353368 helenmariewalker@gwynedd.llyw.cymru

Ymholiadau am ein casgliadau neu roi crair fel rodd: Helen Gwerfyl, 01286 679 823 helengwerfyl@gwynedd.llyw.cymru

Llogi ystafell a Caffi: 01248 353 368 llogiystafellstoriel@gwynedd.llyw.cymru

Orielau Celf: 01286 679 286 delythgwawrwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Ymholiadau cyffredinol a gwirfoddoli: 01248 353 368 storiel@gwynedd.llyw.cymru

Rheoli Safle ac unrhyw ymholiad arall: Megan Corcoran, 01286 679 822 mailto:megancynancorcoran@gwynedd.llyw.cymru

Cyfeillion

Mae gennym gymdeithas Cyfeillion cefnogol iawn sydd yn casglu arian ac yn cynnal darlithoedd. Am fwy o wybodaeth neu i ymuno gyda’r Cyfeillion, ewch i’w tudalen.