Blog

Gweithgaredd Masgiau er budd GISDA

Rydym wedi postio cyfanswm anhygoel o 80 masg ar gyfer ein digwyddiad haddurno masg er budd yr elusen ddigartrefedd GISDA fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru. Bydd cyfranogwyr yn addurno masgiau gartref i’w cynnwys mewn arddangosfa ar-lein arbennig ochr yn ochr â masgiau a wneir gan artistiaid proffesiynol. Ni allwn aros i weld y masgiau… Read more »

Gwaith Newid Arddangosfeydd

Mae gwaith ar newid drosodd arddangosfeydd a ohiriwyd oherwydd pandemig Covid19 yn parhau! Braf iawn i gael dechrau arni eto a theimlo ein bod yn gwneud rhywfaint o gynnydd o’r diwedd. Yr ydym wedi bod yn ymgymryd â’r gwaith o dynnu i lawr a dychwelyd arddangosfa ‘Welsh Not’ Paul Davies, ac yr ydym yn gyffrous… Read more »

Nôl yn Storiel o’r diwedd 

Nôl yn Storiel o’r diwedd – i dynnu dwy arddangosfa yn barod i rai newydd gael eu gosod cyn i ni agor. Symudais wisg y Frenhines Victoria a oedd wedi’i harddangos ar yr un pryd â sgwrs Lucy Worsley amdani fis Tachwedd diwethaf. Roedd trin y wisg, ac edrych arno, yn fy atgoffa gymaint rwy’n hoffi… Read more »

Neges i Fforwm Treftadaeth Gwynedd

Annwyl pawb, Nid yw Fforwm Treftadaeth Gwynedd wedi cyfarfod ers cryn amser ac o dan yr amgylchiadau roeddem yn meddwl  byddai ‘n syniad da i ni ail ymgysylltu er mwyn cefnogi ein gilydd. Rydym yn cydnabod, yn amlwg, bod hwn yn gyfnod anhygoel o anodd i bawb ac yn enwedig i’r sector  treftadol a diwylliannol… Read more »

Lloyd George a’r Ffliw Spaeneg

Yn 1918 roedd y byd ar ei liniau, ar ôl 4 blynedd o ryfel, daeth straen ffliw H1N1 fel cysgod dros y byd. Yn cael ei adnabod fel y ffliw Spaeneg, oherwydd bod newyddadurwyr Spaen yn wahanol i ran fwyaf o’r byd yn cael adrodd ar y clefyd a’r marwolaethau dyma y pandemig mwyaf difrifol… Read more »

Cyflenwr y Mis: Cyflwyniad

Heia! Gwenno dwi, a dyma fy mhost blog gyntaf yma ar flog Storiel! Dwi’n un o Wynedd, ac yn fy 3ydd blwyddyn o gwrs Hanes ag Archeoleg ym mhrifysgol Bangor – fel y dychmygwch, mae gen i ddiddordeb mawr yn hanes canoloesol. Rwyf wedi bod ar leoliad gwaith yn Storiel yn ddiweddar, gan fod gen… Read more »

Hanner Tymor y Gwanwyn

Mae’r hanner tymor wedi cyrraedd, roeddem yn falch iawn o weld cymaint o blant yn y Storiel heddiw, yn gwneud crefftau ar gyfer Dydd Gwyl Dewi, yn mwynhau lolïau iâ yn y caffi, ac yn gwneud llwybr trysor Miri o amgylch yr amgueddfa.

Amser newid!

Blwyddyn newydd, arddangosfeydd newydd! Mae’n amser i newid yr arddangosfeydd yn Storiel, felly mae dwy o’n horielau ar gau dros dro. Ond peidiwch â phoeni, mae ein harddangosfa gyfareddol, ‘Button it up’ yn dal i gael ei harddangos i ymwelwyr, ac mae’r holl orielau hanes, siop a chaffi ar agor fel arfer. . Rydyn ni’n edrych… Read more »

Croeso

Croeso i Flog Storiel – yma cewch y newyddion diweddaraf…..brysiwch yn ôl yn fuan!