Blog

Sylw i’r artist: Pete Jones

Cefais fy ngeni a’m magu ym Mangor, Cymru. Ar ôl astudio yn Ysgol Gelf Caer ym 1979, cwblheais radd mewn Celf Gain (peintio) yng Ngholeg Celf a Dylunio Loughborough yn ystod 1983. Yna newidiodd fy mywyd wrth i mi fynd i weithio i’r GIG, gan fod yn Nyrs Anabledd Dysgu am 30 mlynedd, cyn dychwelyd… Read more »

Y Marcwis Dawnsio

Henry Cyril Paget, 5ed Marcwis Ynys Môn (16 Mehefin 1875- 14eg Mawrth 1905), yr Arglwydd Paget tan 1880 ac Iarll Uxbridge rhwng 1880 a 1898, gyda’r  llysenw ‘Toppy’ fe roedd yn Arglwydd  Prydeinig ac  yn adnabyddus am dreulio ei etifeddiaeth ar fywyd cymdeithasol gwyllt a chasglu dyledion enfawr yn ystod ei fywyd byr. Roedd yn… Read more »

Mis ‘Pride’

‘THE LADIES OF LLANGOLLEN’ I ddathlu mis ‘PRIDE’, byddwn yn rhoi hanes bywgraffyddol byr i chi o eiconau LGBTQIA + yng Nghymru a’r cyffiniau. Yr wythnos hon byddwn yn ei chychwyn gyda ‘The Ladies of Llangollen’. Roedd Eleanor Butler (1739-1829) a Sarah Ponsonby (1755-1831) yn dod o Iwerddon yn wreiddiol ond symudon nhw i Plas… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Alexandra Gillgrass

Enw Alexandra Gillgrass Swydd Cynorthwydd safle achlysurol Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel Agor a chau’r adeilad, gweithio yn yr dderbynfa a’r siop, sicrhau cynhaliaeth yr adeilad, cefnogi aeolodau staff Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? 3ydd Mehefin 2019 Beth yw’r peth gorau am eich rôl yn Storiel? / Pe gallech chi gael… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Lynwen Hamer

Enw: Lynwen Hamer Swydd: Cymhorthydd Safle Storiel Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel Croesawu ymwelwyr/gwaith derbynfa; Dyletswyddau siop; Glanhau; delio gyda unrhyw faterion bydd yn codi.  Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? Mehefin 2018. Roeddwn i ffwrdd ar gyfnod mamolaeth am 9 mis yn 2019, ac dychwelyd yng nghanol cyfnod clo Covid19.  Beth… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Corrie Zarach

Enw: Corrie Zarach Swydd: Cynorthwyydd Amgueddfa Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel : Cefnogi tîm yr amgueddfa, gan gynnwys , staffio derbynfa, chwilio am stoc newydd i’r siop, marchnata, glanhau a gweinyddiaeth gyffredinol. Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? 4 blynedd, dechreuais ychydig cyn Nadolig 2017 Beth yw’r peth gorau am eich rôl… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Helen Gwerfyl

Enw : Helen Gwerfyl Swydd : Swyddog Casgliadau Amgueddfaol Prifysgol Bangor a Storiel Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel : Rwyf yn edrych ar ôl casgliadau Storiel a chasgliadau’r Brifysgol. Y fi yw’r prif gyswllt o ran unrhyw beth yn ymwneud â’r casgliadau – o dderbyn eitemau newydd i mewn, ateb ymholiadau i ddelio efo… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Gruff Edwards

Enw  : Gruff Edwards Swydd : Cymhorthydd Safle Storiel achlysurol / Uwch cymhorthydd safle Amgueddfa Lloyd George Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel : Fel arfer fyswn i’n helpu allan hefo rhedeg dydd i dydd yr amgueddfa, paratoi ystafelloedd cyfarfod, bancio pres, glanhau a pethe felly Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? Dwi… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Megan Cynan Corcoran

Enw : Megan Cynan Corcoran Swydd : Cydlynydd Amgueddfeydd a Gwirfoddoli Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel : Rhedeg Storiel ac Amgueddfa Lloyd George ddydd i dydd gan ganolbwyntio ar Iechyd a Diogelwch, Cyfathrebu a Marchnata ynghyd a’r elfennau busnes. Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? Mi gychwynnais i yn Amgueddfa Lloyd George yn 2015,… Read more »