Cyfarfod â’r Tîm- Manon Dafydd

Enw: Manon Dafydd

Swydd: Cymhorthydd Safle Achlysurol

Prif ddyletswyddau eich rôl yn storiel: Agor a chau’r adeilad a chroesawu gwesteion a rhoi cymorth lle mae modd.

Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? 8 mis

Beth yw’r peth gorau am eich rôl yn Storiel? Cael gweithio mewn adeilad hyfryd sy’n llawn hanes a chelf a chael gwneud hynny fel rhan o dîm gwych o bobl!

Be gallech chi gael un archpwer beth fyddai hwnnw? Gallu hedfan!

Beth yw eich hoff ffordd o ymlacio y tu allan i’r gwaith? Cerdded, darllen, gwylio ffilm neu gyfres dda a potsian o gwmpas y tŷ wrth wrando ar gerddoriaeth