Bagiau Antur

Llond bag o Hwyl!

Syniadau ar sut i gael hwyl, gweithgareddau ac anrhegion bach i ddefnyddio yn ystod ac yn dilyn eich ymweliad! Ar gael i bob plentyn dros 3 sydd yn ymweld a Storiel. Fe fyddwn yn ddiolchgar iawn am £2 o gyfraniad tuag at y bagiau yma. (Dim ond yn addas i blant dros 3 oed oherwydd darnau bychain. Byddwch yn ofalus hefo pinau’r ‘badges’. Mae nhw’n bigog!)