Arddangosfa ar thema agored yn dangos gwaith celf amryfal gyfrwng gan gynnwys paentio, argraffu, ffotograffaeth, gwaith tecstil a ceramig.

Cyfle i bleidleisio am eich hoff waith celf.

Ein detholwr gwadd y flwyddyn hon oedd Lisa Eurgain Taylor.

Llongyfarchiadau i JONATHAN RETALLICK, Ennillydd Gwobr y Detholwyr 2022!