Ymunwch â ni yn yr agoriad

Ceri Pritchard – Y Sefyllfa Sydd Ohoni

Wrth gyfosod y cyfarwydd â’r anghyffredin, mae Pritchard yn creu gwyriadau swrrealaidd a chythryblus oddi wrth y byd rydym ni’n ei adnabod. Gydag eddeithiau rhithiol a seicolegol siâp, lliw a phatrwm yn ei gyfareddu, mae’n archwilio’r trosiadau y mae paentio yn eu creu

Jonathan Retallick- Undod

Gwaith newydd yn cylchdroi o gwmpas thema ganolog o undod, yn chwilio am hanfod yr hyn sy’n ein cysylltu. Delweddau manwl, emosioynol sy’n archwilio’r llinell rhwng peintio haniaethol ac estheteg gor-realydd mân fanylion a goleuo dramatig

Celf Agored

Amrywiaeth o waith celf aml gyfrwng ar thema agored. Gwobrwyo Dewis y Detholwr. Pleidleisiwch am wobr Dewis y Bobl.