Yn ddiweddar mae Storiel wedi comisiynu’r artist lleol Llyr Erddyn Davies i ddylunio cerflun sy’n amlygu hanes cyfoethog Gogledd Cymru, yn ogystal ag a casgliad Amgueddfa Storiel. Hoffem wybod beth yw eich barn, yn enwedig os ydych yn byw ym Mangor neu’r cyffiniau! Os oes gennych chi 5 munud, a fyddech cystal â gwylio’r fideo a llenwi’r holiadur byr. Diolch.

Cliciwch yma am yr Holiadur