Rydym yn dal i ddatblygu ein casgliadau yma yn STORIEL ac yn casglu creiriau sydd yn ein cynorthwyo i ddehongli a deall hanes a diwylliant Gwynedd a’i phobl. Mae’r Amgueddfa yn dibynnu ar greiriau sydd yn cael eu rhoi yn hael gan aelodau o’r cyhoedd. Mae’r arddangosfa yma yn arddangos detholiad o’r creiriau sydd wedi cael eu hychwanegu i gasgliad STORIEL yn ddiweddar. Os ydych yn credu bod gennych rywbeth yr hoffech ei roi i’r amgueddfa, cysylltwch â’n Swyddog Casgliadau, Helen Gwerfyl drwy ffôn 01248 353368 neu ebost [email protected] fel man cychwyn.