Trefluniau cyfoes mewn pwyth, print a thecstil o Fryniau Casia. Casgliad newydd o waith yn dilyn ymweliadau astudio i’r ardal. Rhan o brosiect cyfredol i ddarganfod y cysylltiadau rhwng pobl Cymru a phobl Khasi a Mizo gogledd-ddwyrain India.  

Gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, RICE ag Eglwys Bresbyteraidd Cymru. 

Hefyd baneri arddangosfa gan y Khasi-Cymru Collective