Mae’r Celf Agored yn arddangosfa flynyddol ac eleni gwahoddwyd ceisiadau ar thema agored.

Gallwch weld 94 o weithiau amrywiol mewn amryw gyfrwng wedi eu dethol i chi fwynhau. Gan longyfarch pawb a gymerodd rhan, caiff ennillydd Gwobr y Detholwr ei gyflwyno ar y noson agoriadol. Yn ogystal, rhoddwyd canmoliaeth i waith gan wyth artist arall.

 

Llongyfarchiadau i DOROTHY M. WILLIAMS!

Ennillydd Gwobr y Detholwyr 2019

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Gwobr Dewis y Bobl

ENNILLYDD:

Donna Jones

‘The Purple Sky’

 acrylig

 

Yn Ail:

Brenda Hughes

‘Llŷn Peninsula’

 dyfrliw a pastel

 

DIOLCH I BAWB A BLEIDLEISIODD