Oherwydd sefyllfa anrhagweledig, bydd Storiel ar gau i’r cyhoedd 21-24 Mawrth.

Byddwn yna ar agor ar Sadwrn 25 Mawrth.

I unrhyw un sydd yn cynnal digwyddiad yn Storiel ar yr adeg yma, bydd hyn yn parhau fel y trefnwyd. Gallwch gysylltu â [email protected] neu ffonio 01248 353 368 os gydag unrhyw ymholiad.

Dyddiad olaf i weld arddangosfa Ynysgain yw Sadwrn 18 Mawrth. Dyddiad olaf i weld arddangosfa ‘Edrych ar Gelf’ ag ‘anfodlonrwydd’ gan Laurence Gane yw Sadwrn 25 Mawrth.

 

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn Storiel fel yr arfer o Sadwrn 25 Mawrth.