Dathlu lliw, natur a bywyd. Cyfansoddiadau trawiadol o waith colâg haniaethol gan Glyn Baines sy’n deillio o’r gweithiau sydd o’u gwmpas yn ei stiwdio. Yn yr awyr agored gyda phapur a phensel, caiff Helen Baines ei ysbrydoli gan ardaloedd hardd cyfagos megis Cwmystradllyn, Oerddwr a Nantmor i enwi ond y rhai.

GLYN BAINES

“Gwaith haniaethol i raddau, sy’n adlewyrchu, gobeithio, fy nghefndir yn ystod yr hanner can mlynedd ers i mi syrthio mewn cariad a chelf haniaethol. Mae wedi fy nghynnal bob cam o’r daith ac ‘rwyf, yn 90 oed, yn dal i deimlo’r un wefr, ac mae agor y drws i’r gweithdy fel mynd i fyd hud a lledrith.”

HELEN BAINES

“Daw’r ysbrydoliaeth o’r tirlun o’m cwmpas. Byddaf yn crwydro llawer yn Oerddwr, Beddgelert, ardal fy nghartre’. Caf bleser yn defnyddio cyfrwng cymysg naill ai yn yr awyr agored neu yn y stiwdio – sydd yn wynebu’r Moelwynion, Cnicht a Lliwedd i’r pellter. Mae lliw yn bwysig yn fy ngwaith a byddaf yn mwynhau yn arbennig cyfleu glasau tywyll y mynyddoedd ac amrywiol wyrddni’r tir. Ceir yma farciau a chrafiadau trwy haenau o bastel a phaent a daw llinellau pendant i’r amlwg i gyfleu gorwelion a waliau cherrig ar draws caeau.”