Ymunwch a ni yn Storiel, Amgueddfa Gwynedd am weithdy creadigol gyda’r artist Hannah Coates Shea wrth iddi ymateb i waith arddangosfa KIM ATKINSON AND NOELLE GRIFFITHS, Gardd Mwsog. Bydd Hannah yn dangos technegau i arloesol i greu planhigion lliwgar gan defnyddio nwyddau ailgylchu. Mae’r gweithdy ir ifanc a ifanc ei ysbryd (8 i 80) ag yn hwyl i’r teulu oll. Bydd plant dan 15 angen rhiant i oruwchwylio yn ystod y gweithgaredd

Archebu: https://www.eventbrite.co.uk/…/gweithdy-celf-hannah…