💚GWEITHDY CELF LLECHI💚

Ymunwch â ni mewn prosiect cyffrous i greu gwaith celf o hanes cymdeithasol lleol gan weithio â’r arlunydd Rachel Evans i greu cerflun a thecstilau ar gyfer arddangosfa i goffáu ymdrechion Merched Côr y Penrhyn i gefnogi teuluoedd Dyffryn Ogwen yn ystod Streic Fawr y Chwarel 1900-1903. Mae hwn yn gyfle i gymdeithasu gyda phobl eraill sydd â diddordeb mewn celf a hanes lleol, a hynny mewn amgylchedd croesawus a chreadigol. Mae’r sesiynau hyn yn rhai dwyieithog felly byddant yn gyfle da i ymarfer eich sgiliau iaith os ydych chi’n dysgu Cymraeg. Bydd te/coffi/bisgedi ar gael.

Bydd y sesiynau yn defnyddio darnau o’r amgueddfa gwaith llechi a hanes cymdeithasol i ysbrydoli cerfluniau a thecstilau. Mi fydd yna ychydig o waith darlunio cyffredinol, gwaith clai hefo clai sy’n sychu ei hun a bydd ychydig o decstilau hefyd yn rhan ohono

I archebu plis ebostiwch storiel: [email protected]
Pob Dydd Mercher rhwng 15 Tachwedd a 13 Rhagfyr