Bydd Helen o “Crafty as Hel” yn cynnal gweithdy hanner diwrnod yn gwneud detholiad o Sêr Helyg – seren Swedeg wedi’i gwehyddu’n fflat a seren wedi’i gwehyddu ar hap gan ddefnyddio helyg. Gallwch fynd â nhw adref gyda chi a’u cadw (neu eu rhoi fel anrhegion). Dim angen profiad blaenorol, bydd yr holl offer a deunyddiau yn cael eu darparu yn y gweithdy. Mae niferoedd cyfyngedig felly mae archebu lle yn hanfodol.
 
Gallwch archebu yma: https://crafty-as-hel-ynys-mon.sumupstore.com/product/willow-star-workshop-at-storiel-bangor-on-tuesday-5th-december-1pm-4pm
 
Neu ffoniwch Helen ar 0788866097740
Tocynnau: £30