Mi fydd orielau celf STORIEL ar gau rhwng y 1af ac y 21ain o Ionawr i osod arddangosfa newydd. Bydd y siop a’r amgueddfa ar agor fel yr arfer.