GOHIRWYD – manylion pellach yn fuan

 

Nos Wener 27ain Mawrth 2020 7yh

Archeolegydd, Cymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor, darlithydd, awdur, ymgyrchydd dros dreftadaeth Cymru.

 

Noson yn dathlu Frances Lynch Llewellyn sydd wedi cyfoethogi a bywiogi’r Amgueddfa gyda’i gwybodaeth am o leiaf 40 mlynedd. Mi fydd yn sgwrsio am ei bywyd a gwaith a’i chanfodiadau  archeolegol mwyaf diddorol a diddorol ( gyda llawer ohonynt yn Storiel!) ynghyd â thrafod nifer o ffeithiau hanesyddol eraill difyr.

 

Yn dilyn bydd cinio bwffe, gyda gwin, yn nhraddodiad partion Nadolig gynt y Cyfeillion.

Ticedi £25.00 i’w archebu ymlaen llaw yn Storiel, galwch 01248353368 neu archebwch ar y we ( linc yma)