Audrey West + Sarah Zyborska

AM DDIM

Yn ystod y sesiynau byddwn yn rhannu hwiangerddi a straeon sy’n ein cysylltu’n ddiwylluannol

– Archwilio synau, geiriau a rhythmau lleddfol
– Rhannu hwiangerddi mewn ieithoedd llusog
– Creu a recordio cerddoriaeth newydd
– Chwarae gyda’n gilydd

Archebu lle yn hanfodol, e-bostiwch [email protected]

Tachwedd, 4, 14, 23 – 12:30-1:30, 2:00-3:00pm