Arlunwyr buddugol arddangosfa flynyddol Celf Agored 2022 yn STORIEL, Bangor

Arlunwyr buddugol arddangosfa flynyddol Celf Agored 2022 yn STORIEL, Bangor

Eleni, thema agored oedd i arddangosfa flynyddol Celf Agored yn STORIEL. Mae amrywiaeth diddorol o weithiau celf mewn ffrâm wedi llenwi’r waliau ynghyd ac amrywiaeth o waith crochenwaith. Dyfarnwyd dau baentiad mewn olew gan Jonathan Retallick yn fuddugol am Wobr y Detholwyr. Rhoddwyd hefyd canmoliaeth i waith celf gan wyth artist arall. Fel daw’r arddangosfa… Read more »

STORIEL Agored 2022 – Enillydd Gwobr y Detholwr: Jonathan Retallick

Ganwyd a magwyd Jonathan Retallick ar Ynys Môn. Yn ei ddyddiau cynnar byddai yn aml yn cerdded cefn gwlad gogledd Cymru gydag artistiaid lleol a chaiff ei ysbrydoli gan y mannau arbennig sy’n swatio yn y tirweddau hardd. Mae’n mynegi’r angerdd hwn drwy ddangos yr effaith caiff golau naturiol ag artiffisial ar amgylcheddau organig, gan… Read more »