Darganfod Hanes Dychrynllyd Calan Gaeaf Yng Nghymru

Darganfod Hanes Dychrynllyd Calan Gaeaf Yng Nghymru

Gyda Chalan Gaeaf yn dod yn nes – beth am edrych ar hanes cyfoethog y gwyliau brawychus yma, yn enwedig yng Nghymru.  Yn draddodiadol dathlwyd Calan Gaeaf ar y cyntaf o fis Tachwedd, dechrau’r gaeaf, mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn cynrychioli marwolaeth ac ail-eni.  Mae lliwiau llachar natur yn dechrau pylu ac mae hi’n… Read more »