Mis Hanes Pobl Ddu

Mis Hanes Pobl Ddu

Oherwydd Mis Hanes Pobl Ddu, hoffem dynnu sylw at yr arteffactau yn ein hamgueddfa sy’n ymwneud â’r cyfnod arwyddocaol hwn. Ymhlith yr eitemau hyn mae’r Gragen Dro, corn cragen strombus fawr neu gragen dro a ddefnyddiwyd hyd at y 19eg ganrif i alw gweithwyr fferm i mewn o’r caeau am eu seibiant. Cafodd un o’r… Read more »