Mae Prifysgol Bangor yn cadw a gwarchod miloedd o archifau, llyfrau prin, arteffactau a sbesimenau sydd o bwysigrwydd rhanbarthol a chenedlaethol, gydag ambell un o arwyddocâd rhyngwladol. Cynhyrchwyd llyfryn ‘100 o Drysorau Prifysgol Bangor’ i arddangos uchafbwyntiau casgliadau yma wedi’i ariannu gan Gronfa Bangor. Mae’r arddangosfa yma’n dangos detholiad allan o’r 100 trysor a gynhwyswyd yn y llyfryn.