Mae’r gweithgaredd yma wedi bod mor boblogaidd ‘rydym wedi’i estyn am bythefnos ychwanegol – dewch a’r teulu cyfan i ymuno a’r hwyl yn chwilio am Wali yn Storiel, derbyn sticeri a chael gwybod sut i fod yn rhan o gystadleuaeth Genedlaethol ‘Where’s Wally?’ a ‘Plant mewn Amgueddfeydd’  – AM DDIM