Darluniau cyfoes mewn inc, print a phwyth o Fryniau Casia. Casgliad newydd o waith yn dilyn ymweliadau astudio pellach i’r ardal gan gyfeirio at lythyrau gwreiddiol cenhadon dros y blynyddoedd. Rhan o brosiect cyfredol i ddarganfod y cysylltiadau rhwng pobl Cymru a phobl Khasi gogledd-ddwyrain India.

Mwy o fanylion i ddod.