STORIEL 2:00pm-4:00pm

Ar y cyd ag arddangosfa Audrey West: Acappella Storiel, Caneuon Prynedigaeth

Celf Fel Arf: Enghreifftiau Rhai o’r Diaspora Affricanaidd yw arolwg o artisiaid o’r Diaspora Affricanaidd o’r gorffennol a’r presennol a ddefnyddio(odd) eu celf yn y frwydr yn erbyn gormes a goruchafiaeth gwyn.

Bydd y cyflwyniad hwn yn cynnwys sleidiau, peth fideo a pheth perfformiad byw gan Mr Aluko ei hun

Tocynnau: £10

I archebu, galwch 01248 353368