Cyflwynwch waith celf i’w arddangos yn y cwpwrdd rhyfeddodau hwn yn Storiel.

Yn Storiel mae cas wydr wedi ei fenthyca gan yr artist Gareth Griffith er mwyn gwahodd arlunwyr i ymateb yn greadigol i eitemau yng nghasgliad Storiel. Gwneir hyn drwy greu gwaith celf a fyddai’n addas i’w harddangos yn y ‘cwpwrdd rhyfeddodau’ hwn. I’w gweld ar hyn o bryd mae eitemau gan Gareth Griffith ac eitemau a wnaed yn ymateb i’r casgliad gan artist Emma Hobbins…