Cyflwynwch waith celf i’w arddangos yn y Cwpwrdd Rhyfeddodau hwn yn Storiel.

Gwneir hyn drwy greu gwaith celf sy’n ymateb yn greadigol i eitemau yng nghasgliad Storiel ac a fyddai’n addas i’w harddangos yn y ‘cwpwrdd rhyfeddodau’. I’w gweld ar hyn o bryd mae eitemau gan yr artist Gareth Griffith ac eitemau a wnaed yn ymateb i’r casgliad gan artistiaid Emma Hobbins a Marged Pendrell.