Cwsg, y gweithgarwch hanfodol yna y mae ar bawb ei angen. Mae gan Storiel gasgliad hynod ddifyr o wrthrychau sy’n ymwneud â chwsg, nad ydynt i’w gweld efo’i gilydd fel arfer. Bydd yma ddathliad clyd, lliwgar o gwiltiau clytwaith, carthenni traddodiadol, dillad nos, crud, poteli dŵr poeth a hyd yn oed fodel o wely bocs traddodiadol, a wnaed yn y 19eg ganrif. Mae nifer o’r deunyddiau dros gan mlwydd oed, wedi eu gwneud o wlân a lliain a gynhyrchwyd yn lleol.