Treiddio i waith diweddar o’r stiwdio a’r ymarfer o archwilio parhaus; o’r gofod mewnol ac allanol a dathliad o’r broses artistig.

“Mae hyn am fy mywyd a’m profiad. Beth sydd wedi digwydd i mi. Beth yw fy mhrofiad. Beth arall sydd yna? Ceisiaf wneud i bethau weithio. Mae hefyd yn fater o dalu teyrnged.”

 

“Mae addasu i’r amgylchiadau rydym ynddi yn ymweld mwy perthnasol nawr nag erioed yn fy mywyd. Mae naratif yn rhedeg drwy fy ngwaith y gall ond a bod yn eiddof i mi. Yn anochel mae cyfeiriadau gwleidyddol; i fy amser yn Jamaica a fy mhrofiad o fyw mewn gwlad ôl gyfnod gwladychol oedd yn ymddangos o’r newydd, yn dra rhanedig, yn aml beryglus; i’r sefyllfa gyfredol sydd yn effeithio ein bywydau ni oll. 

Rwy’n gobeithio na dynnir casgliadau rhwydd.

Gareth Griffith