Ymunwch a ni ar gyfer y gweithdy creu mapiau hwn yn STORIEL. Ar y cyd a’n harddangosfa newydd, Mapiau o Enwau Cymraeg gan Sioned Glyn – mae’r gweithdy hwn yn cynnwys sgwrs gyda’r artist sy’n digwydd yn yr oriel.

Mae archebu lle yn hanfodol! Tocynnau £5 Ffoniwch STORIEL ar 01248 353368