Mae gan Cymru ddiwylliant hudolus enfawr. O ein chwedlau ac ein straeon gwerin, i ein draddodiadau hud a swyn gwerin, ac hyd yn oed ein ddylanwad ar paganiaeth a hudoliaeth fodern. Yn y gweithdy yma, fi fydden ni yn edrych ar hanes hud a dewiniaeth Cymru. Yn darganfod llen gwerin i wneud a wrachod, dewiniaid a pobol hysbys. Ac hefyd yn edrych ar traddodiadau consurio, melltithio, swyno, a bendithio. Dewch i ddysgu am swynion traddodiadol Cymraeg i wella salwch, i cael gwared o pobol annifyr o eich fywyd, ac i amddiffyn eich gartref. Yn o gystal a hyn, mi fydden ni hefyd yn edrych ar sut mae hanes hudolus Cymru un ddylanwadu llwybrau ac ymarferion hudolus a Paganiaeth fodern.

Dewch hefyd i brynu gopi o llyfr Mhara, Welsh Witchcraft: a Guide to the Spirits, Lore, and Magic of Wales ac i gael o wedi ei arwyddo!

Fydd y gweithdy hon yn cael ei rhedeg gan Mhara Starling, Swynwraig o Fôn. Mae Mhara yn awdures, sydd yn ysgrifennu am hudoliaeth a chwedloniaeth Cymraeg. Mae hi yn rhedeg Cylch y Sarffes Goch, ac wedi dysgu am Paganiaeth, Swyngyfaredd, a Dewiniaeth ar-lein, mewn cynhadleddau, ac fewn ambell i digwyddiad dros y wlad. 

Tocynnau £10. Ffoniwch 01248 353368 i archebu