7.6.24 @ 14:00
14.6.24 : 14:00

Fel rhan o gyflwyniadau ar ystyron hanes enwau llefydd yn Eryri, bydd y Prifardd Ieuan Wyn yn trafod tirweddau yn arddangosfa Arfordirol Huw Jones

Bydd y ddarlith hon yn cael ei chynnal trwy gyfrwng y Gymraeg

Trwy dywys y gynulleidfa o amgylch oriel gelf Storiel bydd cyfle i fanylu ar y lleoliadau sydd yn y lluniau

I archebu

7.6.24: https://www.eventbrite.co.uk/…/lluniau-ac-enwau-lleoedd…
14.6.24:https://www.eventbrite.co.uk/…/lluniau-ac-enwau-lleoedd…