Prosiect Cymunedol yn arwain at greu celf sy’n ymgysylltu gyda hanes Gwynedd a chasgliadau Storiel. Esiamplau o waith personol yr artist ynghyd a gwaith clai o weithdai cymunedol.