Dewch i fwynhau parti’n llawn hwyl a sbri a swigod yn Storiel Bangor rhwng 2 a 4 y prynhawn, Dydd Sadwrn Chwefror 22ain- addas i blant o dan 12 a’u teuluoedd

Ticedi   £5 i blentyn o dan 12

(Uchafswm 4 plentyn i bob oedolyn – dim mynediad i blentyn heb oedolyn)

Ticedi ar gael o’r dderbynfa neu drwy ffonio 01248 353368