PEN-BLWYDD AR Y GORWEL?

Angen lleoliad sydd yn addas beth bynnag yw’r tywydd?

Eisiau gweithgaredd sy’n briodol ar gyfer bob oedran & gallu?

Gadewch i ni wneud y gwaith trefnu!

Dewiswch becyn parti swigod hollgynhwysol STORIEL

Addas i blant 1 -10 oed – hyd at 25 o blant 

Ar gael Dydd Sadwrn 11 – 1 neu 2 – 4

Prisiau’n cychwyn o £11 y pen gan gynnwys disgo swigod, goleuadau, bwyd a diod

(bwyd llysieuol ar gael, neu fwyd sy’n addas os oes gan blentyn alergedd bwyd)

FFONIWCH 01248 353368 / E-BOST [email protected]