Sylw i’r artist: Pete Jones

Sylw i’r artist: Pete Jones

Cefais fy ngeni a’m magu ym Mangor, Cymru. Ar ôl astudio yn Ysgol Gelf Caer ym 1979, cwblheais radd mewn Celf Gain (peintio) yng Ngholeg Celf a Dylunio Loughborough yn ystod 1983. Yna newidiodd fy mywyd wrth i mi fynd i weithio i’r GIG, gan fod yn Nyrs Anabledd Dysgu am 30 mlynedd, cyn dychwelyd… Read more »

Y Marcwis Dawnsio

Henry Cyril Paget, 5ed Marcwis Ynys Môn (16 Mehefin 1875- 14eg Mawrth 1905), yr Arglwydd Paget tan 1880 ac Iarll Uxbridge rhwng 1880 a 1898, gyda’r  llysenw ‘Toppy’ fe roedd yn Arglwydd  Prydeinig ac  yn adnabyddus am dreulio ei etifeddiaeth ar fywyd cymdeithasol gwyllt a chasglu dyledion enfawr yn ystod ei fywyd byr. Roedd yn… Read more »

Gwaith Newid Arddangosfeydd

Mae gwaith ar newid drosodd arddangosfeydd a ohiriwyd oherwydd pandemig Covid19 yn parhau! Braf iawn i gael dechrau arni eto a theimlo ein bod yn gwneud rhywfaint o gynnydd o’r diwedd. Yr ydym wedi bod yn ymgymryd â’r gwaith o dynnu i lawr a dychwelyd arddangosfa ‘Welsh Not’ Paul Davies, ac yr ydym yn gyffrous… Read more »