Glas neu Binc?

Glas neu Binc?

Pan caiff babi ei eni, y cwestiwn cyntaf a ofynnir yw ‘pa ryw ydi o?’, ac yna ‘faint roedd o’n bwyso?’. Ni ddylai yr un o’r cwestiynau hyn wneud gwir wahaniaeth i fywyd unigolyn yn y dyfodol, ond maent yn gymaint rhan ohonom ein bod prin yn eu cwestiynu. Mae disgwyliadau diwylliannol yn cychwyn ar… Read more »

Agweddau’r Rhufeiniaid at Rywedd?

Fe wnaeth agweddau’r Rhufeiniaid a’r Groegwyr tuag at rywedd ddylanwadu ar wareiddiadau mwy diweddar.   Roedd y gymdeithas Rufeinig yn batriarchaidd, a dynion cryf, gwrol, awdurdodol oedd yn ennyn y parch mwyaf. (Vir: y gair Rhufeinig am ddyn) Mae alffa-wrywod wedi eu disgrifio fel ‘treiddwyr anrheiddiadwy’ (impenetrable penetrators) – nid oedd yn cael ei ystyried yn… Read more »

Neges i Fforwm Treftadaeth Gwynedd

Annwyl pawb, Nid yw Fforwm Treftadaeth Gwynedd wedi cyfarfod ers cryn amser ac o dan yr amgylchiadau roeddem yn meddwl  byddai ‘n syniad da i ni ail ymgysylltu er mwyn cefnogi ein gilydd. Rydym yn cydnabod, yn amlwg, bod hwn yn gyfnod anhygoel o anodd i bawb ac yn enwedig i’r sector  treftadol a diwylliannol… Read more »

Lloyd George a’r Ffliw SBaeneg

Yn 1918 roedd y byd ar ei liniau, ar ôl 4 blynedd o ryfel, daeth straen ffliw H1N1 fel cysgod dros y byd. Yn cael ei adnabod fel y ffliw Sbaeneg, oherwydd bod newyddiadurwyr Sbaen yn wahanol i ran fwyaf o’r byd yn cael adrodd ar y clefyd a’r marwolaethau dyma y pandemig mwyaf difrifol… Read more »

Cyflenwr y Mis: Cyflwyniad

Heia! Gwenno dwi, a dyma fy mhost blog gyntaf yma ar flog Storiel! Dwi’n un o Wynedd, ac yn fy 3ydd blwyddyn o gwrs Hanes ag Archeoleg ym mhrifysgol Bangor – fel y dychmygwch, mae gen i ddiddordeb mawr yn hanes canoloesol. Rwyf wedi bod ar leoliad gwaith yn Storiel yn ddiweddar, gan fod gen… Read more »

Croeso

Croeso i Flog Storiel – yma cewch y newyddion diweddaraf…..brysiwch yn ôl yn fuan!