Digwyddiad

Digwyddiad

Gweithdy Celf Gwyllt hefo Elen Williams

28 May 2024

Ymunwch a ni yn Storiel am Weithdy Celf Wyllt hwyl ar lawnt Storiel gyda'r artist talentog Elen Williams . Bydd y gweithdai yma yn apelio at blant 5 i 10 Come join us for a creative and fun-filled Wild Art Workshop on the Storiel lawn with the talented artist Elen Williams. Aimed at children between the ages of 5 and 10 . Get ready to unleash your artistic side and connect with nature in a unique way. This in-person event will take place at STORIEL, so mark your calendars and get ready for a day of inspiration and creativity. Don't miss out on this fantastic opportunity to explore your creativity!

Digwyddiad

Gweithdy Gif hefo Sioned Young

29 May 2024

Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn hwyl o waith dylunio a thechnoleg gyda Sioned Young sylfaenydd cwmni darlunio digidol Mwydro , gweithdy i greu Gif . Bydd y gweithdy yma yn archwilio pwysigrwydd defnyddio a gwarchod Enwau Lleoedd Cymraeg a rhoi cyfle i blant i ddewis Enw Lle o fewn eu milltir sgwâr i’w drawsnewid yn GIF unigryw. Mae sticeri GIFs yn ddelweddau llonydd sydd wedi'u hanimeiddio a gellir eu defnyddio ar amryw o blatfformau gan gynnwys Instagram, TikTok a Snapchat. Budd I-Pads ar gael i’w defnyddio ar y diwrnod, neu dowch a'ch ipad/ gliniadur eich hun