***DIWEDDARIAD – Mae’r digwyddiad hwn bellach wedi’i ganslo oherwydd salwch, derbyniwch ein hymddiheuriadau***

Noson yng nghwmni’r bardd Christine Evans sydd wedi bwy ar Ynys Enlli ers nifer o flynyddoedd

Nos Fercher 12 Chwefror 7.30yp

Mynediad £5 / Am ddim i fyfyrwyr
Lluniaeth ar gael

Yn gysylltiedig ag arddangosfa ENLLI