Llongyfarchiadau i Adam Antoniazzi o Fangor am ennill ein Cystadleuaeth Creu Cymeriad i Storiel. Caiff Adam wobr o £50 i wario yn siop Storiel a bydd cymeriad Adam yn cael ei lansio yn y flwyddyn newydd fel rhan o ddathliadau pen-blwydd 2020 Storiel.