Trysorau Glan y Môr: Gweithdy Argraffu Plât Gelli

£48 – darperir deunyddiau

Bydd yr artist lleol Jane Fellows yn dysgu gweithdy ar sut i greu printiadau hardd gan ddefnyddio dull argraffu plât Gelli. Gan dynnu ysbrydoliaeth o gasgliad o drysorau o’r traeth, cewch gyfle i arbrofi gyda dail, plu, gwymon, a gwrthrychau eraill i ail-greu gweadau a lliwiau hudolus natur. ⁠

Yn ystod y gweithdy, byddwch yn dysgu sut i osod inc ar eich plât gel i gael y trwch cywir. Byddwch hefyd yn rhoi cynnig ar dechnegau haenu i greu siapiau a phatrymau diddorol yn eich printiadau terfynol. Erbyn diwedd y sesiwn, cewch gyfle i drawsnewid eich dyluniadau yn brintiadau neu gardiau cyfarch i fynd adref gyda chi. ⁠ ⁠

Er y darperir dail, gwymon a phlu, mae croeso i chi ddod â rhywfaint o bethau eich hun. Gorau oll os oes gennych ddeilen fflat neu bluen mewn siâp diddorol a gwead gwythiennog. Bydd amrywiaeth o feintiau a siapiau yn llunio  cyfansoddiad dymunol. Sylwch na chaniateir gwrthrychau ag ymylon miniog gan y gallant niweidio’r plât gelli. ⁠ ⁠ ⁠

P’un a ydych chi’n ddechreuwr neu’n artist profiadol sy’n awyddus i roi cynnig ar dechnegau newydd, mae’r cwrs hwn yn addas i bawb. Nid oes angen unrhyw sgiliau arlunio.

I archebu plis cysylltwch Jane: [email protected] | 07748314586⁠