Yn Coffáu’r Rhyfel ar y Môr

Menter ar y cyd rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol i goffáu’r rheiny a wasanaethodd ar y môr yn ystod y Rhyfel Mawr.