Ymunwch â Sian am sgwrs ddiddorol am ei arddangosfa ddiweddar, ‘Darnau mewn Amser: Llif’ – dehongliad o Draeth Mawr ac Afon Dwyryd cyn cwblhau codi’r Cob ym Mhorthmadog yn 1811. Yn y dirwedd hon, sydd wedi ei ail ddychmygu, mae cychod bychain porslen a lluwch o gnu gwlân yn cyfleu’r llif llanwol.

Mae Sian yn ddysg wraig sy’n edrych ymlaen at eich gweld i gael sgwrs am y gwaith ac i rannu ei syniadau. Bydd y sgwrs yn ddwyieithog, gyda phaned!

£3 (gyda phaned)

12 lle yn unig! Cysylltwch i archebu eich lle.

01248 353 368 | [email protected]